Proizvodi / Peršun / ATIKA

ATIKA
Dužina: 19-22cm
OPIS:
Veoma rana sorta peršuna sa otpornošću na plamenjaču i pepelnicu. Veoma je rana oko 170 dana od setve, idealna za vezice, može se dugo lagerovati.Dužina korena 19-22cm.


Copyright © 2018 GROWER SEED