Proizvodi / Paprika / KAPIREX F-1

KAPIREX F-1
Plod: 100-130g
OPIS:
Rana kapija paprika sa visokim prinosima. Visok procenat prvih plodova, tamno crvena boja, težina plodova 110-140g. Zbog ranog prispeća u mogućnosti smo da plasiramo proizvod po većoj tržišnoj ceni. Plodovi su slatki,mesnati sa 2-3 komore. Moguća proizvodnja u negrejanim plastenicima i na otvorenom polju.


Copyright © 2018 GROWER SEED