Proizvodi / Kupus / GREEN PRESTO F-1

GREEN PRESTO F-1
Glavice: 1,5-2kg
OPIS:
Rani kupus sa vegetacijom od 60-65 dana od sadnje, prosečna težina glavice je oko 1,5 – 2 kg, preporučuje se za svežu potrošnju. Dobro podnosi hladno vreme i nema naklonjenost na procvetavanje. Glavice su pravilno okruglog oblika koji brzo postaju zbijeni. Stvara izrazito kompaktne glavice.


Copyright © 2018 GROWER SEED