Proizvodi / Kupus / GREEN PEARL F-1

GREEN PEARL F-1
HR: Foc, Xcc
Težina: 2-4kg
OPIS:
Veoma kvalitetan, visokoprinosan hibrid sa vegetacijom od 80-90 dana. Zbijene, okrugle glavice se podjednako koriste za svežu upotrebu i za kišeljenje. Moguća sadnja od aprila do juna neseca. Ukoliko se berba tempira za kraj jeseni, moguće je i lagerovanje do proleća.Nije osetljiva na trips. Težina glavica je 2-4kg . Otpornost: Foc, Xcc


Copyright © 2018 GROWER SEED