Proizvodi / Karfiol / FUJIYAMA F-1

FUJIYAMA F-1
Težina: 1,2-1,5kg
OPIS:
Rani karfiol bujnog porasta sa vegetacijom od 60-70 dana. Glavice zbijene,težina 1,2-1,5kg. pristiže na vreme. Vreme berbe je kraj leta, početak jeseni. Nije osetljiva na stresne uslove (visoke temperature, suptropski tip). Obavezna sadnja sredinom jula meseca!


Copyright © 2018 GROWER SEED