Proizvodi / Karfiol / ONE KILO SB F-1

ONE KILO SB F-1
OPIS:
Rani hibrid sa vegetacijom od 45 dana od sadnje. Prosečna težina je oko 1.5 kg. Postojna na njivi. Dobra otpornost na procvetavanje. Glavice : 1,0 – 2,5 kg


Copyright © 2018 GROWER SEED